Postanite Cochrane autor

Postanite Cochrane autor

Hvala vam na zanimanju za izradu Cochrane sustavnih pregleda. Uključivanje u izradu Cochrane sustavnih pregleda najzahtjevniji je zadatak u okviru Cochranea, koji traži mnogo vremena i specifične vještine. Kako biste odlučili je li to za vas, nudimo vam osnovne informacije o tome što očekujemo od autora Cochrane sustavnih pregleda. Molimo pročitajte i onda odlučite kako želite nastaviti.

Cochrane sustavne preglede izrađuju najmanje dva autora, a često je potrebno i više autora. Timovi koji izrađuju Cochrane sustavni pregled trebaju se sastojati od autora s nizom vještina i znanja te znanstvenog iskustva koje je nužno za završiti kvalitetan Cochrane sustavni pregled koji će udovoljavati visokim kriterijima Cochranea. Te vještine i iskustva uključuju:

  • znanje o području medicine koje se obrađuje u sustavnom pregledu;
  • osnovno znanje o znanstvenoj metodologiji izrade sustavnih pregleda (uključujući oblikovanje istraživačkog pitanja, kriterija uklkjučenja, pretraživanje literature, procjena rizika od pristranosti);
  • osnovno statističko znanje kako bi se izvadili prikladni podatci, napravile meta-analize, protumačili i raspravili rezultati;
  • mogućnost pisanja znanstvenog rada na standardnom engleskom jeziku;
  • svaki tim treba imati kontakt-osobu koja upravlja timom i vodi tim prema završenju pregleda literature.

Osim toga, svi autori Cochrane sustavnih pregleda bi trebali:

  • pristupiti izradi sustavnog pregleda koristeći rigoroznu Cochraneovuo metodologiju, biti objektivni i izbjegavati bilo kakav sukob interesa;
  • pristupiti izradi sustavnog pregleda na detaljan, sustavan i metodičan način;
  • slijediti savjete i naputke Cochraneovog priručinika za izradu sustavnog pregleda, pri čemu valja uzeti u obzir i posebne naputke pojedinih Cochraneovih uredničkih skupina.

Cochrane edukacija omogućuje sudjelovanje u radionicama i internetskim seminarima o izradi sustavnih pregleda. Možda će vam ta edukacija biti korisna, iako valja napomenuti da pohađanje pojedinih tečajeva ne može pružiti sva moguća znanja i iskustva koja su potrebna za dovršavanje Cochrane sustavnih pregleda.

Sudjelovanje u izradi Cochrane sustavnih pregleda od prijave naslova do objave zahtjijeva značajnu količinu vremena i truda kroz dulje vrijeme od svih autora, pri čemu autorima pomaže Cochrane urednička skupina kojoj pripadaju. Autori bi trebali uzeti u obzir koliko vremena mogu posvetiti izradi sustavnog pregleda, biti spremni na kritike i prijedloge Cochrane uredničke skupine i recenzenata, te voljni po potrebi popraviti i završiti Cochrane sustavni pregled. Također je sustavni pregled kasnije potrebno obnavljati kad se ukaže potreba za tim.

To ne znači da Cochrane ima sve moguće resurse i kapacitete za pružanje neograničene pomoći timovima i novim autorima. Od autora se i dalje očekuje poznavanje principa izrade sustavnog pregleda i dokazivanje da imaju kapacitete za dovršavanje Cochrane sustavnog pregleda.

Usprkos podršci i ohrabrenju neki timovi imaju problema sa završavanjem sovjeg sustavnog pregleda, ili predaju gotovi pregled koji zahtijeva previše popravaka kako bise doveo do očekivanih standarda. U tim situacijama Cochrane uredničke skupine mogu odlučiti oduzeti taj prelged autorima, pri čemu će se navesti razlozi za povlačenje naslova.

Autori trebaju znati da Cochrane u bilo kojoj fazi izrade sustavnog pregleda (prijava naslova, izrada protokola ili izrada sustavnog pregleda) može povući taj pregled iz uredničkog procesa zbog problema s kvalitetom rada koji se ne mogu riješiti.

Ukoliko smatrate da imate vremena i znanja za takav izazov, molimo nastavite dalje na stranicu "Postanite Cochrane autor". Bit ćete proslijeđeni na stranicu za prijavu Cochraneovih suradnika, gdje ćete napraviti svoj korisnički račun. Ako već imate Cochraneov korisnički račun, tu se također možete prijaviti.

Ako mislite da nemate mogućnost sudjelovati kao autor Cochrane sustavnih pregleda, molimo razmotrite druge načine na koje nam možete pomoći.

Postanite Cochrane autor